Privacybeleid

Wie zijn we;

Ons website-adres is: http://leeratelierdeez.nl.

Privacy volgens de AVG,

De bescherming van uw persoonsgegevens is een belangrijk item. Sinds 25 mei 2018 geldt de AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, en is het noodzakelijk u een duidelijk inzicht te geven hoe ik met uw gegevens omga. Hieronder kunt u zien hoe we dit bewerkstelligen:

  • Verwerking van je persoonsgegevens beperkt zich tot alleen de gegevens die nodig zijn voor de doeleinden.
  • Passende technische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • Persoonsgegevens worden alleen doorgeven aan andere partijen, indien je daar toestemming voor verleend hebt en dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Indien je na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen hebt kun je contact met mij opnemen via mail of telefoon.

Wijzigingen privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 25 November 2018